جایزه جهانی بهینه کاوی

جایزه جهانی بهینه کاوی

همانگونه که مستحضرید یکی از مسابقات جشنواره ملی بهره وری، مسابقه ملی بهینه کاوی می باشد که در این مسابقه هر یک از بنگاه های اقتصادی، می توانند حداکثر سه پروژه موفق خود را با دستاوردهای مشخص در زمینه بهینه کاوی، در اختیار دبیرخانه جشنواره با فرمت مشخص شده قرار دهند. این پروژه ها از طریق سامانه داوری جشنواره ملی بهره وری مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آرای داوران توسط کمیته علمی جشنواره بررسی شده و پروژه های برتر در مراسم جشنواره ملی بهره وری معرفی می شوند. پروژه های برتر منتخب در سطح ملی توسط شبکه بهینه کاوی ایران به دبیرخانه جایزه جهانی بهینه کاوی ارسال می شوند و پس از تایید اولیه، پروژه های پذیرفته شده به مرحله نهایی جایزه جهانی راه پیدا می کنند. شایان ذکر است که دوره های قبل این جایزه در کشورهای فیلیپین، سنگاپور، هندوستان و امارات برگزار شده است که از ایران شرکت های پلیمر آریاساسول، توسعه معادن روی ایران، شیمی دارویی داروپخش، صنعتی و بازرگانی صحت، تجارت الکترونیک پارسیان، لیزینگ اقتصاد نوین، بانک پاسارگاد، گروه صنعتی بارز و فولاد مبارکه اصفهان افتخار حضور در مرحله نهایی این جایزه را داشتند. که در این بین شرکت ها پلیمر آریاساسول در سال 97 موفق به کسب مقام دوم مسابقات جهانی شد.