فراخوان کمپین های بهینه کاوی

با سلام و احترام

    همانگونه که مستحضرید، با توجه به محدودیت دسترسی به تجارب موفق واقعی در سطح ملی، این شبکه در نظر دارد با توجه به ماموریت و رسالت خود تجارب برتر ملی در سطح بهینه کاوی فرآیندی را در قالب برگزاری کمپین های بهینه کاوی به اشتراک بگذارد. شبکه بهینه کاوی ایران (irbn.ir) با پشتوانه سال ها مطالعه، جمع آوری اطلاعات، ساماندهی پایگاه داده و عضویت در شبکه جهانی بهینه کاوی ((GBN تلاش دارد تا با همکاری جنابعالی و آن سازمان محترم گام موثری در راستای عبور از این محدودیت تاریخی بردارد. یکی از اهداف اصلی انجام این کمپین ها، تسهیل به اشتراک گذاری تجارب موفق سازمان ها در سطح فرآیندی با توجه به روش های به روز بین المللی می باشد.

نتایج مورد انتظار از تعریف فراخوان:

  • ایجاد شبکه ای از افراد همفکر در ایجاد گروه های کانونی برای تبادل تجارب موفق و برتر در سطح ملی و بین المللی
  • مقایسه عملکرد فرآیندها، روش های اجرایی و شناسایی تجربیات موفق و برتر برای بهینه سازی سطوح عملکرد
  • ایجاد و تسهیل ارتباط اثربخش بین سازمان ها در برگزاری تورهای بهینه کاوی و بهینه کاوی های یک به یک
  • تقدیر از تجارب برتر شناسایی شده و اعضای شبکه فعال و امکان معرفی تجارب در رخدادهای ملی و بین المللی بهینه کاوی
  • تدوین گزارشات بهینه کاوی موفق و انتشار دستاوردهای کمپین بهینه کاوی با هدف شناساندن و معرفی برترین سازمان ها در سطح ملی و بین المللی

لازم به ذکر است مدیریت پروژه کمپین ها جناب آقای دکتر فرشید شکرخدایی می باشند.