عضویت حقیقی و دانشجویی

اشخاص حقیقی و دانشجویان می توانند با عضویت در شبکه بهینه کاوی ایران از مزایای ذیل برخودار شوند :

  1. دسترسی به برخی شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری با تخفیف ویژه
  2. فراخوان حضور در دوره ها و کارگاه های آموزشی با تخفیف ویژه
  3. فراخوان حضور در مراسم جشنواره ملی بهره وری
  4. فراخوان حضور در انواع کمپین های تخصصی صنایع
  5. استفاده از یک صفحه نشریه بهینه کاوی به صورت فصلی
  6. دعوت به عنوان داور جشنواره ملی بهره وری
  7. دعوت جهت حضور در انواع تورهای یادگیری تجربه های موفق
  8. و ….

جهت عضویت یکساله و استفاده از خدمات این شبکه به ویژه شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری با تکمیل فرم عضویت و پرداخت مبلغ 3،270،000 ریال برای عضویت حقیقی و مبلغ 1،090،000 برای عضویت دانشجویی به حساب شبکه بهینه کاوی ایران واریز و با دانلود و تکمیل فرم عضویت از طریق دکمه ذیل رسید واریزی و فرم تکمیل شده را به همراه یک قطعه عکس به آدرس ایمیل info@irbn.ir ارسال نمایید.