برگزاری تورهای یادگیری بهینه کاوی

برگزاری تورهای یادگیری بهینه کاوی

شبکه بهینه کاوی ایران در نظر دارد در راستای اشاعه فرهنگ به اشتراک گذاری تجارب موفق با هدف حل مسایل تورهای بهینه کاوی با موضوعات درخواستی سازمان های ایرانی برگزار نماید شماره تماس : 43089400-3
برگزاری دومین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی

برگزاری دومین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی

در دومین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی که توسطه شبکه بهینه کاوی ایران و با حمایت جشنواره ملی بهره وری و با همکاری شبکه جهانی بهینه کاوی در تاریخ ۱۶ و ۱۷ بهمن ماه سال 96 برگزار شد، نمایندگان کشورهای انگلستان و هلند در شبکه جهانی بهینه کاوی حضور داشتند و آخرین تجربه های خود را در زمینه خدمات بهینه کاوی در سطح بین المللی معرفی نمودند. همچنین تعدادی از اعضای شبکه جهانی بهینه کاوی با ارسال پیام های تصویری آخرین فعالیت های خود را در زمینه بهینه کاوی ارایه کردند.