گزارش مقایسه ای سنجش ادراک کارکنان

گزارش بهینه کاوی شاخص های رضایت کارکنان

رضایت و تعهد کارکنان دو جز اساسی در توسعه سازمان ها با عملکرد سطح بالا و جذب استعدادهای درخشان می­باشد. اندازه گیری رضایت کارکنان جهت رتبه بندی بهترین سازمان های ایرانی برای کار کردن، ابزار مهمی برای حصول اطمینان مدیریت ارشد هر سازمان از رضایت کارکنان خود به عنوان مهمترین سرمایه در اختیار می باشد. 

از این رو شبکه بهینه کاوی ایران با همکاری مرکز ملی اندازه گیری رضایت کارکنان، وابسته به جشنواره ملی بهره وری، آمادگی خود را برای ارایه آمار، اطلاعات مقایسه ای و تجزیه و تحلیل های حاصل از آن، به  سازمان های شرکت کننده در فرایند اندازه گیری رضایت کارکنان، اعلام می دارد تا از این طریق این سازمان ها را در ارتقا سطح کیفی عملکرد و رضایت کارکنان خود یاری رساند. خدمات ذکر شده در قالب گزارش هایی در دو سطح تدوین شده است: الف) گزارش بهینه­ کاوی شاخص های رضایت کارکنان ب) گزارش جامع مدیریت منابع انسانی

در این گزارش ها، تمامی ۱۴ عامل تاثیرگذار در ایجاد انگیزه و رضایت پرسنلی بررسی شده و در چهار سطح مورد مقایسه قرار می گیرد:۱)شرکت های هم صنعت ۲) شرکت های هم استان ۳) شرکت های هم اندازه و ۴)تمامی شرکت هایی که رضایت کارکنانشان با همین مدل اندازه گیری شده است که در نتیجه آن به دقت می توان نقاط ضعف و قوت را در بهره­ گیری از منابع انسانی سازمان پیدا کرده و برای بهبود آن برنامه ریزی کرد.

(دانلود نمونه گزارش مقایسه ای سنجش ادراک کارکنان کلیک نمایید)