کارگاه مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری

شبکه بهینه کاوی ایران در تلاش است از طریق توسعه رویکرد استفاده از ابزار بهینه کاوی و تمرکز بر روی اشتراک گذاری عملکرد و تجارب موفق و یادگیری از بهترین ها و توان یادگیری، خلاقیت و نوآوری در بنگاه های اقتصادی را ارتقا دهد. در این راستا شبکه بهینه ­کاوی ایران، اقدام به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه بهینه کاوی و بهره وری نموده است. هدف اصلی شبکه بهینه کاوی ایران از برگزاری دوره­های بهره وری ایجاد شبکه­ایی از افراد متخصص در همه صنایع می باشد تا به کمک این افراد امکان پیشبرد پروژه های بهینه کاوی و تجربه های موفق در سطح کشور فراهم گردد. بدین منظور شرکت ­کنندگان این دوره­ ها ضمن دریافت گواهی­نامه، به عنوان عضو رسمی شبکه متخصصین بهینه ­کاوی شناخته شده و امکان مشارکت در این شبکه را خواهند داشت و همچنین می­توانند در صورت تایید شبکه، مجری پروژه­های بهره وری برای سازمان متبوع خود باشند. شبکه بهینه کاوی ایران با هدف ارتقاء تخصص ها و مهارت های مدیران و کارشناسان صنعت و دانشجویان در حوزه بهره وری، کارگاه های آموزشی از قبیل کارگاه مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره‌وری را دایر کرده است. از جمله مهمترین اهدافی که این مرکز دنبال می کند عبارت است از:

اهداف و سرفصل های دوره:

  • یادگیری ارزیابی یا تحلیل بهره وری
  • تحلیل سطح، روند و نرخ رشد بهره وری در سازمان، مقایسه آن با خود سازمان در زمانهای مختلف، مقایسه با سازمان های دیگر و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله و مشخص شدن نقاط قوت، ضعف و فرصتهای بهبود در واحدهای صنعتی
  • ارایه مفاهیم مدیریت اقتصادی، بهره وری و ارزش افزوده
  • بررسی لزوم انجام تحلیل های اقتصادی در بنگاه های اقتصادی
  • اندازه گیری و تحلیل ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت در مقایسه با دیگر رقبا
  • تحلیل اقتصادی ارزش مواد مصرفی شرکت از منظر بهره وری
  • تحلیل اقتصادی عملکرد نیروی انسانی شرکت از منظر بهره وری
  • تحلیل اقتصادی هزینه سرمایه شرکت از منظر بهره وری
  • تحلیل اقتصادی هزینه انرژی مصرفی شرکت از منظر بهره وری
  • تحلیل میزان اثربخشی فروش شرکت در صنعت مربوطه

 

 

رزومه استاد دوره:

احسان جنتی فرد