مقایسه شرکت البرز دارو با شرکت های خارجی

مقایسه شرکت البرز دارو با شرکت های خارجی

شرکت داروسازی البرز پس از مقایسه خود با شرکت های ایرانی در سال 97 اقدام به مقایسه خود با شرکت های خارجی کرد. البرز دارو ساختارهای دارایی، بدهی، فروش و نسبت های مالی خود را با شرکت های Hikam انگلستان، Lupip و Sunpharma هندوستان برای سال های 2016 الی 2018 مقایسه کرد.

از نکات قابل توجه این مقایسه می توان به نکات زیر اشاره کرد:

با بررسی ساختار دارایی شرکت های ایرانی از جمله البرز دارو بیشتر دارایی های جاری شرکت ها به اسناد و حسابهای دریافتنی تجاری اختصاص یافته است که عمدتا بابت مطالبات مربوط از شرکت های پخش دارویی می باشد. همچنین دارایی های ثابت شرکت های ایرانی نسبت به کل دارایی ها پایین تر از شرکت های خارجی می باشد.

با بررسی ساختار بدهی شرکت های ایرانی می توان دریافت شرکت های دارویی ایرانی بدهی های جاری بالایی دارند که عمدتا بابت تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت از موسسات اعتباری و بانک ها می باشد. البرز دارو بیش از 67 درصد از بدهی های خود را به دریافت تسهیلات مالی دریافتی اختصاص داده است. این در حالیست شرکت های خارجی حدود 20 درصد از بدهی های خود را به تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت اختصاص داده اند.

البرز دارو با کنترل هزینه های خود توانسته در سال 2018 درصد حاشیه سود بالاتری نسبت به شرکت های خارجی بزرگی همچون Hikma، Lupin, Sunpharama داشته باشد.

نسبت های مالی البرز دارو نیز در مقایسه با شرکت های مورد بررسی در سال 2018 وضعیت مناسبی داشت.

جهت دریافت گزارش های تحلیلی و مقایسه ای برای شرکت های خود می توانید با شماره 43089400-1 تماس حاصل فرمایید.