مسابقه ملی بهینه کاوی

ثبت نام در مسابقه ملی بهینه کاوی

(انتخابی جایزه جهانی بهینه کاوی)

بهینه کاوی یک روش علمی برای جستجوی بهترین تجارب صرف نظر از خاستگاه اولیه آن در یک شرکت، صنعت ، و یا خارج از صنعت است که منجر به عملکرد مطلوب در سازمان میشود .تنها در این دیدگاه است که پیوسته بر بهترین ها و برتری تاکید

با توجه به تدوام برگزاری جشنواره ملی بهره وری و بالا رفتن تجربیات و انتظارات، و جهت تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ و اعلام نظر اعضای کمیته راهبری جشنواره در اهمیت ورود به رقابت های بین المللی و مقایسه خود با دیگر سازمان های جهان، دبیرخانه جشنواره پس از برگزاری چهارمین دوره، فعالیت هایی را در این زمینه اجرا نمود که منجر به تایید جشنواره توسط شبکه جهانی بهینه کاوی گشت که به دنبال آن شرکت ها و سازمان های ایرانی در صورتی که مورد تایید جشنواره ملی بهره وری قرار گیرند می توانند وارد رقابت جهانی بهینه کاوی شوند، و بر همین اساس مسابقه ملی بهینه کاوی منطبق با جایزه جهانی بهینه کاوی شکل گرفت . مسابقه جهانی بهینه کاوی سازمانها را ترغیب میکند که توضیح دهند چگونه بهینه کاوی (مقایسه و یادگیری از دیگران) عامل جدایی ناپذیر و مهمی در بهبود و نوآوری درآن سازمان بوده است.

مزایای شرکت در مسابقه ملی بهینه کاوی

  • معرفی پروژه های برتر به جایزه جهانی بهینه کاوی
  • به رسمیت شناختن عملکرد سازمان، افراد و تیم های مسئول فعالیت های مرتبط با بهینه کاوی در هر سازمان (سیستم  و فرهنگ بهینه کاوی سازمان)
  • ایجاد سطوح انگیزشی جدید برای انجام پروژه های بهینه کاوی و دستیابی مبتکرانه به تجارب برتر
  • دریافت بازخورد از کارشناسان در مورد چگونگی ایجاد رشد پایدار در رویکردهای بهینه کاوی درهر سازمان
  • آگاهی از تعهد سازمان در حرکت روبه جلو ازطریق جستجوی تجربیات و دانش های نوین در سطح داخلی و بین المللی

مهلت ارسال پروژه های بهینه کاوی (بنچ مارکینگ)  به دبیرخانه جشنواره تا 15 مرداد ماه می باشد.

عنوان مسابقه زمان قطعی ثبت نام هزینه ثبت نام (ریال)
مسابقه ملی بهینه کاوی 25 مرداد سال 98 ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

برای دانلود فرم مسابقه ملی بهینه کاوی اینجا را کلیک کنید.

 منطق امتیازدهی به پروژه ها نیز به شرح زیر می باشد:

معیار ها

امتیاز هر معیار

۱ چگونه دانش موجود سازمان شما جمع آوری شده و در اختیار سایر بخش ها قرار میگیرد؟ تسهیم دانش و اطلاعات درون سازمان در مقایسه با دانش فراگرفته شده از خارج چگونه است؟

۱۶

۲ چگونه سازمان شما پروژه های برتر را شناسایی و پیاده سازی کرده است؟ آیا این پروژه ها تنها در نواحی محدودی صورت گرفته یا در تمام سازمان جاری شده اند؟

۱۲

۳ آیا شما برای شناخت و پیاده سازی پروژه های برتر از متدولوژی مدون بهینه کاوی استفاده کرده اید؟ آیا برای انتخاب این متدولوژی مطالعه ای انجام داده اید؟

۱۲

۴ در اجرای پروژه های بهینه کاوی بر کدام رویکرد تمرکز بیشتری وجود دارد؟ مقایسه آماری یا یادگیری از الگوهای برتر سایر سازمان ها

۱۲

۵ آیا پروژه های بهینه کاوی شما تنها محدود به یادگیری از رقبا است یا این یادگیری از سایر بخش های درون سازمانی و همین طور خارج از صنعت نیز صورت گرفته است؟

۱۲

۶ آیا پروژه ها و ابتکارات بهینه کاوی با الزامات راهبردی سازمان شما هم راستا بوده است؟ میزان هم¬پوشانی این پروژه ها ارزیابی شده است؟

۱۲

۷ پروژه های بهینه کاوی از شروع تا پیاده سازی، چقدر مورد حمایت مدیران ارشد سازمان بوده است؟ مثال¬هایی از پروژه ها ذکر کنید

۱۲

۸ چگونه از رعایت اصول اخلاقی در اجرای پروژه های بهینه کاوی اطمینان حاصل می کنید؟

۱۲

مجموع امتیاز هر پروژه

۱۰۰

لازم به ذکر است پروژه های ارسالی پس از بررسی در دبیرخانه جشنواره ملی بهره وری، به داوری کارشناسان بهینه کاوی گذاشته می شود تا در نهایت پس از تایید
کمیته علمی جشنواره نتایج نهایی و پروژه های برتر معرفی گردد.