فراخوان مشارکت در نخستین کمپین های بهینه کاوی فرآیندی

فراخوان مشارکت در نخستین کمپین های بهینه کاوی فرآیندی

جلسه افتتاحیه نخستین کمپین بهینه کاوی فرآیندی در تاریخ 30 بهمن ماه 98 در سالن اجتماعات کارآفرینی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار خواهد شد.