دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح 3

شبکه بهینه کاوی ایران در تلاش است از طریق توسعه رویکرد استفاده از ابزار بهینه کاوی و تمرکز بر روی به اشتراک گذاشتن عملکرد و تجارب موفق و یادگیری از بهترین ها، توان یادگیری، خلاقیت و نوآوری در بنگاه های اقتصادی را ارتقا دهد. در این راستا شبکه بهینه­ کاوی ایران و تنها نماینده شبکه جهانی بهینه­ کاوی (GBN) در کشور، اقدام به برگزاری دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه­ کاوی سطح 3 با اعطای گواهینامه مورد تایید GBN می نماید. شبکه GBN شامل 31 شرکت از 27 کشور در سراسر جهان بوده که بستری برای ارتباط کشورهای عضو و امکان مقایسه با شرکت های خارجی را فراهم می­کند.

هدف اصلی شبکه بهینه کاوی ایران از برگزاری دوره ­های تربیت کارشناس ایجاد شبکه­ ای از افراد متخصص در همه صنایع بوده که به کمک این افراد امکان پیشبرد پروژه های بهینه کاوی در سطح کشور فراهم گردد. بدین منظور شرکت ­کنندگان این دوره ­ها ضمن دریافت گواهی­نامه حضور در این دوره، به عنوان عضو رسمی شبکه متخصصین بهینه­کاوی شناخته شده و امکان مشارکت در این شبکه را داشته و می­توانند در صورت تایید شبکه، مجری پروژه­های بهینه­کاوی برای سازمان متبوع خود باشند.

اهداف و مزایای حضور در دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح 3 :

  • توان بهره گیری از ظرفیت های عملیاتی بین المللی، منطقه ای و ملی در زمینه بهینه کاوی
  • توان بهره گیری از مراجع و مآخذ مطالعاتی بهینه کاوی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی
  • توان ایجاد انگیزه در مدیران و کارشناسان به منظور بهره گیری از رویکرد بهینه کاوی
  • توان مشارکت ارزش افزا در پروژه های بهینه کاوی
  • آشنایی با مفاهیم و تعاریف و مدل های معتبر در سطح بین المللی در زمینه بهینه کاوی(بنچ مارکینگ)
  • عضویت در سامانه داوری جشنواره ملی بهره وری
  • امکان به اشتراک گذاری منابع مورد استفاده در زمینه بهینه کاوی

 

ردیف

موضوع ارایه ساعت

1

خوشامدگویی و معرفی شبکه جهانی بهینه کاوی

9 تا 10

2

تعاریف، مفاهیم و جنبه های کاربردی بهینه کاوی

10 تا 13:30

3 تشریح ساختار شبکه بهینه کاوی ایران و مدل مورد استفاده در این شبکه

14:30 تا 17

این دوره به صورت یک روزه و توسط دو ارایه دهنده برگزار می شود.

رزومه اساتید دوره :

حسن فروزان فرد

احسان جنتی فرد