درباره ما

شبکه بهینه کاوی ایران (irbn) به عنوان نماینده رسمی شبکه جهانی بهینه کاوی با کمک اعضای خود وظیفه دارد به منظور توسعه رویکرد استفاده از ابزار بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) و تمرکز بر روی به اشتراک گذاشتن تجارب موفق و یادگیری از بهترین عملکردها، توان یادگیری، خلاقیت و نوآوری بنگاه های اقتصادی را افزایش داده و فرهنگ رفتار متواضـعانه و خردمندانه در پذیرفـتن برتری دیگران در یک موضـوع خاص و یادگیری در ارتباط با آن موضوع را ترویج نماید. بر این اساس از طریق ایجاد شبکه ای از کارشناسان بهینه کاوی در کشور و ارایه خدمات مرتبط با بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) به صورت سریع، قابل اعتماد و با قیمت مناسب به دنبال تحقق اهداف خود می باشد.

توانمندی های شبکه بهینه کاوی ایران در حال حاضر به شرح زیر می باشد:

عضویت در شبکه جهانی بهینه کاوی (GBN) و امکان تبادل اطلاعات با ۲۵ کشور عضو این شبکه

در اختیار داشتن پایگاه داده ۱۴۰ شاخص مالی، اقتصادی و بهره وری مربوط به ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی از سال ۱۳۸۲تاکنون

در اختیار داشتن شبکه ای از کارشناسان تربیت شده در زمینه بهینه کاوی با تایید شبکه جهانی بهینه کاوی

فعالیت ۵ ساله شبکه بهینه کاوی ایران و ارایه خدمات در این زمینه

Irbn شبکه ای گسترده از اعضای حقیقی و حقوقی می باشد. اعضای حقوقی شرکت های رسمی ثبت شده  ای هستند که ترجیحاً در زمینه خدمات مدیریتی فعالیت می نمایند و حداقل یکی از نمایندگان رسمی این شرکت باید در دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح ۳ شرکت کرده باشد و اعضای حقیقی شبکه شامل اشخاصی هستند که در یک موسسه و یا بنگاه اقتصادی فعالیت می نماید و یا به صورت مستقل به عنوان پژوهشگر و محقق پس از سپری نمودن دوره تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح ۳ می توانند در این شبکه فعالیت نمایند.

اعضای حقوقی شبکه با توجه به زمینه فعالیت خود و گروه های اقتصادی که در ارتباط هستند می توانند حیطه فعالیت خود را تعیین نمایند. اعضای حقیقی با توجه به حیطه تعیین شده خدمات IRBN را تحت عنوان شبکه بهینه کاوی ایران ارایه خواهند داد.

چشم انداز IRBN

ایجاد نهادی فعال در زمینه ارایه خدمات بهینه کاوی(Benchmarking) با ویژگی های قیمت مناسب، در دسترس و قابل اعتماد به گونه ای که تمامی فعالان کسب و کار بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی به دست آورند و از دانش خود در زمینه بهینه کاوی بهره مند شوند.

ماموریت IRBN

IRBN یک شبکه ملی در زمینه بهینه کاوی است رویکرد استفاده از ابزار بهینه کاوی و تمرکز بر روی به اشتراک گذاشتن تجارب موفق و یادگیری از بهترین عملکردها، توان یادگیری، خلاقیت و نوآوری بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد و با کمک اعضای خود فرهنگ متداول در زمینه بهینه کاوی که به شرح زیر می باشد را ترویج نماید:

«رفتار متواضـعانه در پذیرفـتن برتری دیگران در یک موضـوع خاص، و همچنین رفتار خردمندانه در یادگیری اینکه چگونه میتوان در آن موضوع به رقابت پرداخت و حتی بر دیگران برتری جست.»

اهداف IRBN

IRBN اهداف خود را به صورت سالانه مورد باز بینی قرار می دهد. اهداف فعلی عبارتند از

ارایه خدمات مرتبط با موضوع بهینه کاوی و تجارب موفق بنگاه های اقتصادی

به اشتراک گذاشتن تجارب حاصل از فعالیت های بهینه کاوی نمایندگی ها

ترویج و کمک به مبادله دانش موفق ترین تجربه ها

حمایت از اعضا در جهت ارایه خدمات تعریف شده توسط  IRBN و دیگر تلاشهای صورت گرفته توسط آنها در راستای ترویج بهره گیری از رویکرد بهینه کاوی

جلب مشارکت هر چه بیشتر اعضای فعلی حقیقی و حقوقی در فعالیتهای IRBN

جذب اعضای بیشتر در شبکه