جلسه افتتاحیه نخستین کمپین های بهینه کاوی فرآیندی برگزار شد

جلسه افتتاحیه نخستین کمپین های بهینه کاوی فرآیندی برگزار شد

پیرو اطلاع رسانی های انجام شده توسط دبیرخانه شبکه بهینه کاوی ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران بیش از 30 شرکت جهت مشارکت در کمپین های بهینه کاوی آمادگی خود را اعلام کردند. جلسه افتتاحیه این کمپین ها در تاریخ 30 بهمن ماه سال 98 ساعت 14.30 الی 18درسالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور 37 نماینده از شرکت های مختلف برگزار شد. مشارکت کنندگان که از صنایع مختلفی در این جلسه حضور داشتند با توجه به فرم هایی که از روزهای قبل برای دبیرخانه شبکه ارسال کرده بودند دغدغه ها و نیازهای خود جهت حضور در کمپین های مختلف را اعلام کرده بوده و در حین ورود به سالن در محل های از پیش مشخص شده مستقر شدند. در ابتدای جلسه آقای فرشید شکرخدایی مدیر پروژه کمپین های بهینه کاوی فرآیندی ضمن خیر مقدم گویی به مشارکت کنندگان گزارش خلاصه ای از وضعیت کمپین های درخواستی ، ترکیب صنایع و شرکت ها ارایه کردند و سپس آقای حسن فروزان فرد نایب رییس هیات مدیره شبکه بهینه کاوی ایران در زمینه انواع بهینه کاوی، مخصوصا بهینه کاوی فرآیندی توضیحاتی دادند تا ادبیات حضار در زمینه بهینه کاوی به همدیگر نزدیک شود. در ادامه آقای شکرخدایی با همکاری مشارکت کنندگان تیم های مربوطه را تشکیل داده و اعضای هر کمپین نقش های مسئول کمپین، تدوین کننده گزارش، مسئول زمان و مدیریت دانش و اعضای عادی را مشخص کردند و مهم ترین موضوع که زمان زیادی را از هر تیم به خود اختصاص می داد عنوان کمپین مربوطه بود که اعضا بر سر اینکه دقیقا چه فرآیندی قرار است مورد بهینه کاوی قرار گیرد که همه اعضا از آن نفع ببرند بحث کردند تا 12 تیم موجود فرآیندهای خود را شناسایی کرده و در انتها با جمع آوری فرم های مختلف و قرائت منشور پروژه و امضای آن توسط مشارکت کنندگان مقرر گردید تاریخ برگزاری دومین جلسه متعاقبا اعلام شود همچنین سایر شرکت ها می توانند تا اردیبهشت ماه سال 99 به کمپین های مربوطه اضافه شوند.

اسامی کمپین ها: