بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) عبارتست از فرآیند اندازه گیری پیوسته و مقایسه فرآیندهای تجاری خود با فرآیندهای قابل مقایسه

Read more
logo-samandehi