جلسه مدیر عامل شبکه بهینه کاوی ایران با مدیر عامل شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (pedex)

جلسه مدیر عامل شبکه بهینه کاوی ایران با مدیر عامل شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (pedex)

 

logo-samandehi