معرفی مسابقه ملی تجربه های موفق

جشنواره ملی بهره وری با هدف به اشتراک گذاری تجربه های موفق در بین مدیران بنگاه های اقتصادی، مسابقه ای را با استاندارد های جهانی پایه گذاری کرده است. در این مسابقه که به همت شبکه بهینه کاوی ایران برگزار می شود، هر شرکت، پروژه هایی که با هدف ارتقا عملکرد در هر حوزه ای مانند ارتقا فروش، افزایش بهره وری کارکنان، کاهش ضایعات، افزایش رضایت مشتریان و …  با استفاده از ابزارهای مدیریتی در درون سازمان خود انجام داده اند را در فرم های مخصوص مستند نموده و برای دبیرخانه ارسال می کنند. هر پروژه ارسالی توسط داوران همان صنعت که از مدیران شرکت های همان صنعت می باشند(حداقل ۲۰۰داور در هر صنعت) بررسی و ارزیابی می شوند.

  • لازم به ذکر است آخرین مهلت ارسال پروژه ها به دبیرخانه جشنواره تا ۱۵ اردیبهشت ماه می باشد.
عنوان مسابقه زمان قطعی ثبت نام هزینه ثبت نام (ریال)
مسابقه ملی تجربه های موفق ۱۵ اردیبهشت سال ۹۶ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 فرم مسابقه ملی تجربه های موفق

فهرست تجربه های برتر ارائه شده سال های گذشته

معیار ارزیابی پروژه ها

دیف

معیار ها

امتیازهر معیار

۱

پروژه را شرح دهید. آیا این پروژه، عملیاتی است یا مدیریتی؟ فرآیندی است یا سیستمی  و ابتکاری؟ چگونه طراحی و اجرا شد؟ چقدر برای سازمان شما دارای اهمیت است؟ چه تعداد از کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان تحت تاثیر قرار گرفته اند؟

۱۶

۲

آیا این پروژه در کل سازمان شما اجرا شده یا تنها در بخشی از سازمان؟ میزان درک کارکنان مرتبط، از پروژه چقدر است؟ چقدر اجرای این پروژه زمان برده است؟

۱۲

۳

چه چیزی در این پروژه نوآورانه است؟ آیا ایده ای جدید در آن نهفته است؟ آیا پروژه ای است که در گذر زمان به تدریج بهبود یافته است یا پروژه ای است که شما با الهام از سازمان دیگری اجرا نموده اید؟

۱۲

۴

میزان مناسب بودن برنامه عملیاتی تنظیم شده برای حل مساله چقدر است؟

۱۲

۵

منافع مالی پروژه را که در نتیجه اجرا حاصل شده اند، شرح دهید.

۱۲

۶

منافع غیر مالی پروژه را که در نتیجه اجرا حاصل شده اند، شرح دهید.

۱۲

۷

آیا این پروژه به عنوان یک تجربه موفق مطرح می شود؟

۱۲

۸

چگونه این پروژه امکان توسعه و پیشرفت خواهد داشت؟

۱۲

مجموع امتیاز هر پروژه

۱۰۰

مجموع امتیاز قابل کسب در این مرحله از جشنواره (مجموع امتیاز ۳ پروژه)

۳۰۰

logo-samandehi