۱۹ و ۲۰ مهرماه ؛ برگزاری نخستین جایزه ملی بهینه کاوی در تهران

در ابتدای نخستین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی از ۹ تجربه موفق در زمینه بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) که توسط بنگاه های اقتصادی انجام شده بود تقدیر به عمل آمد. فرشید شکرخدایی دبیر این جایزه افزود: این جایزه به عنوان مرحله نخست ششمین جشنواره ملی بهره وری برگزار شد و پس از اعلام فراخوان در این زمینه ۳۵ پروژه به دبیرخانه ارسال شد که توسط کمیته علمی ۱۹ پروژه موفق شدند که مرحله داوری کارشناسان بهینه کاوی راه پیدا کنند که از این بین ۲ پروژه موفق به دریافت لوح تقدیر و ۷ پروژه موفق به دریافت سپاس نامه شدند. لازم به ذکر است به تشخیص کمیته علمی در اولین دوره این جایزه هیچ پروژه ای موفق به دریافت جایزه ملی بهینه کاوی نشد

 

 

logo-samandehi