گزارش های تحلیل فاصله (Gap Analysis) مقایسه با رقبای داخلی

 

گزارش های تحلیل فاصله (Gap Analysis) مقایسه با رقبای داخلی

سرفصل های گزارش تحلیل فاصله داخلی به شرح زیر است:

۱٫ تحلیل فاصله ساختار دارایی

۲٫ تحلیل فاصله ساختار بدهی

۳٫ تحلیل فاصله ساختار فروش

۴٫ تحلیل فاصله ساختار نسبت های مالی

۵٫ تحلیل فاصله ساختار ارزش افزوده

۶٫ تحلیل فاصله ساختار هزینه های سربار

۷٫ تحلیل فاصله ساختار جبران خدمات

(دانلود نمونه گزارش تحلیل فاصله داخلی)

 

 

 

 

گزارش های تحلیل فاصله (Gap Analysis) خارجی

logo-samandehi