گزارش های تحلیل فاصله (Gap Analysis) مقایسه با رقبای خارجی

 

گزارش های تحلیل فاصله (Gap Analysis) مقایسه با رقبای خارجی

 

سرفصل های گزارش تحلیل فاصله خارجی به شرح زیر است:

۱٫ تحلیل فاصله ساختار دارایی

۲٫ تحلیل فاصله ساختار بدهی

۳٫ تحلیل فاصله ساختار فروش

۴٫ تحلیل فاصله ساختار نسبت های مالی

(دانلود نمونه گزارش تحلیل فاصله خارجی)

 

 

 
logo-samandehi