گزارش های تحلیل فاصله ساختار دارایی

از جمله خدماتی که شبکه بهینه کاوی ایران برای صنایع مختلف به صورت رایگان انجام می دهد تهیه گزارش های مقایسه ای ساختار دارایی می باشد که پس از تهیه و ارسال گزارش های مقایسه ای برای بنگاه های فعال در بیش از ۱۰ صنعت تولیدی و خدماتی امکان استفاده از این گزارش ها برای تمامی علاقه مندان امکانپذیر می باشد.

  • برای دستیابی به گزارش تحلیل فاصله ساختار دارایی گروه خود با ما تماس بگیرید  88531491

 

logo-samandehi