بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) عبارتست از فرآیند اندازه گیری پیوسته و مقایسه فرآیندهای تجاری خود با فرآیندهای قابل مقایسه در سازمان های پیشرو، برای به دست آوردن اطلاعاتی که به سازمان جهت بهبود کمک خواهد کرد.

استفاده از بهینه کاوی در سازمان ها مزایایی دارد که عبارتند از:

  • ایجاد دانشی عمیق از فرآیند ها و روش ها در سازمان
  • کاهش بی میلی نسبت به تغییر
  • کمک به هدف گذاری و بهبود برنامه ریزی (توسعه مدیریت)
  • ایجاد شناخت از عملکرد های برتر در سطح ملی و جهانی
  • درک بهتر از موقعیت فعلی
  • تشویق به نوآوری

لذا شبکه بهینه کاوی ایران به عنوان تنها نماینده رسمی شبکه جهانی بهینه کاوی در جهت ترویج فرهنگ استفاده از این ابزار سودمند، امکان دسترسی به شاخص های عملکرد مالی بیش از ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۵۰ گروه صنعتی را فراهم آورده است.

همچنین این شبکه با هدف توسعه رویکرد استفاده از ابزار بهینه کاوی و به اشتراک گذاشتن عملکرد و تجارب موفق به منظور ارایه هرچه بهتر خدمات بهینه کاوی اقدام به عضوگیری می نماید. 

 

دانلود فرم عضویت اعضای حقوقی      دانلود فرم عضویت اعضای حقیقی      دانلود فرم عضویت دانشجویی

فهرست اعضای شبکه بهینه کاوی ایران در سال ۹۵                        

 

logo-samandehi