فهرست اعضای سه ستاره

ردیف نام سازمان لوگوی سازمان نماینده سازمان عکس نماینده سمت تاریخ عضویت
۱ شیمی دارویی داروپخش سیده سیما مدنی   ۹۵٫۰۱٫۲۵
۲ صنعتی و بازرگانی صحت لیلا کوهپایی   ۹۵٫۰۲٫۰۱
۳ بیمه پارسیان هادی اویارحسین مدیر عامل ۹۵٫۰۳٫۱۶
۴ لیزینگ اقتصاد نوین کاظم بصرایی   ۹۵٫۰۱٫۲۴
۵ معدنی و صنعتی گل گهر روح الله نادری نسب   ۹۵٫۰۴٫۰۱
۶ سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران غلامرضا کبیرثانی مدیر روابط عمومی ۹۵٫۰۲٫۱۵
۷ مزدا یدک زهره پیکانی   ۹۵٫۰۲٫۱۳
۸ بانک انصار وحید نیلی رییس اداره سیستم کیفیت و بهره وری ۹۵٫۰۸٫۱۱

 

logo-samandehi