فهرست اعضای دانشجو

es.hoseinpour@gmail.com

اسمعیل حسین پور

دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران

موسس و مدیر عامل شرکت سرآمدسازان آلوارس

زمینه فعال: کارآفرینی، مشاوره مدیریت و کیفیت

تاریخ عضویت: ۹۵٫۰۵٫۰۸

younesimadjid@yahoo.com

مجید یونسی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناس مهندسی صنایع _ تولید صنعتی

زمینه فعالیت: مشاور مدیریت

تاریخ عضویت: ۹۵٫۰۳٫۱۱

grkhoshsima@ut.ac.ir

غلامرضا خوش سیما

دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی

زمینه فعالیت: تحقیق در عملیات، مدیریت عملیات

iman.nematollahi@gmail.com

ایمان نعمت اللهی

دانشجوی دکترای صنایع _ اتوماسیون

زمینه فعالیت: کارشناس ارشد ارزیابی و  مدیریت پروژه در شرکت ملی نفت ایران

تاریخ عضویت: ۹۵٫۰۸٫۱۶

 

 

logo-samandehi