فراخوان بهینه کاوی شاخص های عملکری در صنعت مخابرات

شبکه بهینه کاوی ایران، به دلیل عضویت در شبکه جهانی بهینه کاوی ملزم به تعریف انواع فراخوان­ های بهینه کاوی در صنایع مختلف کشور بوده و به منظور یکپارچه سازی و فراهم کردن امکان مقایسه در زمینه شاخص های عملکردی در صنعت مخابرات، در این زمینه فراخوان بهینه کاوی برگزار می­ کند. در همین راستا پس از اطلاع رسانی گسترده به شرکت های مخابراتی استان های سراسر کشور و جلب رضایت بسیاری از این  سازمان ها، جمع آوری اطلاعات مربوط به این فراخوان آغاز شده است. 

نتایج مورد انتظار از تعریف این فراخوان

  • یکپارچه سازی شاخص­ های عملکردی و ایجاد امکان مقایسه از طریق شاخص های یکسان
  • یکپارچه سازی داده های خام مورد استفاده جهت اندازه گیری شاخص های عملکردی تعریف شده
  • تعیین بهترین مقدار در هر یک از شاخص های تعریف شده

 

 

 

logo-samandehi