عضویت کارخانجات تولیدی شهید قندی در شبکه بهینه کاوی ایران

شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی، با معرفی نماینده خود به شبکه بهینه کاوی ایران به اعضای یک ستاره شبکه پیوست.

لازم به ذکر است از سال ۹۵ بر اساس سیاستها و رسالت شبکه بهینه کاوی ایران مبنی بر ایجاد شبکه ای از متخصصان، خدمات بهینه کاوی تنها به اعضا ارایه خواهد شد.

جهت عضویت در این شبکه و بهره مندی از خدمات آن با ما تماس بگیرید   43089400-3

logo-samandehi