عضویت شرکت صنایع خاک چینی ایران در شبکه بهینه کاوی ایران

شرکت صنایع خاک چینی ایران، پس از برگزاری جلسه ای با حضور مدیران عامل دو شرکت، با معرفی نماینده خود به شبکه بهینه کاوی ایران به اعضای یک ستاره شبکه پیوست.

لازم به ذکر است از سال ۹۵ بر اساس سیاستها و رسالت شبکه بهینه کاوی ایران مبنی بر ایجاد شبکه ای از متخصصان، خدمات بهینه کاوی تنها به اعضا ارایه خواهد شد.

جهت عضویت در این شبکه و بهره مندی از خدمات آن با ما تماس بگیرید   43089400-3

 

logo-samandehi