عضویت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو در شبکه بهینه کاوی ایران

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو، با معرفی نماینده خود به شبکه بهینه کاوی ایران به اعضای یک ستاره شبکه پیوست.

لازم به ذکر است از سال ۹۵ بر اساس سیاستها و رسالت شبکه بهینه کاوی ایران مبنی بر ایجاد شبکه ای از متخصصان، خدمات بهینه کاوی تنها به اعضا ارایه خواهد شد.

جهت عضویت در این شبکه و بهره مندی از خدمات آن با ما تماس بگیرید   43089400-3

logo-samandehi