صدور پروانه انتشار نشریه بهینه کاوی

با صدور پروانه انتشار نشریه بهینه کاوی در زمینه اقتصادی و سیاسی ازین پس علاقه مندان به اخبار و مباحث مرتبط به بنچ مارکینگ می توانند به مطالعه این فصلنامه بپردازند.

لازم به ذکر است اعضای شبکه بهینه کاوی ایران هر فصل به صورت رایگان این نشریه را دریافت خواهند کرد.

logo-samandehi