عضویت در شبکه بهینه کاوی ایران

شبکه بهینه کاوی ایران به عنوان نماینده شبکه جهانی بهینه کاوی در ایران، با هدف توسعه رویکرد استفاده از ابزار بهینه کاوی و به اشتراک گذاشتن عملکرد و تجارب موفق به منظور ارایه هرچه بهتر خدمات بهینه کاوی اقدام به عضوگیری می نماید. 

اشخاصی که مایل به عضویت به صورت حقیقی و یا دانشجویی می باشند می توانند مدارک و فرم تکمیل شده خود را به آدرس ایمیل info@irbn.ir ارسال نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید     88531491   

دانلود فرم عضویت اعضای حقوقی      دانلود فرم عضویت اعضای حقیقی      دانلود فرم عضویت دانشجویی

فهرست اعضای حقوقی شبکه بهینه کاوی ایران                         

logo-samandehi