مقایسه شاخص های عملکردی

شبکه بهینه کاوی ایران با دسترسی به پایگاه داده شامل ۵۰۰۰ بنگاه اقتصادی در قالب ۵۲ گروه صنعتی، قادر به محاسبه و مقایسه بیش از ۱۴۰ شاخص عملکرد مالی در ۹ سرفصل از سال ۸۲ تا کنون می باشد. 

دانلود فهرست شاخص ها

دانلود فهرست شرکتهای موجود در پایگاه داده و گروه های صنعتی

ردیف عنوان
۱ تحلیل فاصله ساختار دارایی
۲ تحلیل فاصله ساختار بدهی
۳ تحلیل فاصله ساختار فروش
۴ تحلیل فاصله نسبت های مالی
۵ تحلیل فاصله ساختار ارزش افزوده
۶ تحلیل فاصله ساختارهزینه های سربار
۷ تحلیل فاصله ساختار جبران خدمات
۸ تحلیل فاصله شاخص های مواد
۹ تحلیل فاصله شاخص های انرژی

 

همچنین جهت بررسی امکان مقایسه در شاخص های تخصصی و غیر مالی می توانید فرم مربوط به شاخص های غیر مالی را تکمیل و به نشانی info@ irbn.ir ارسال نمایید.

شایان ذکر است دریافت گزارش های تحلیل فاصله مختص اعضا و همراه با تخفیف می باشد.

logo-samandehi