دوره سطح ۲

دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) _ سطح ۲

شبکه بهینه کاوی ایران در نظر دارد در حاشیه برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی بهینه کاوی و جایزه ملی بهینه کاوی ، کارگاه ها و دوره های آموزشی مفیدی را برگزار کند. این دوره ها به منظور آشنایی هرچه بیشتر با مفاهیم و تعاریف بهینه کاوی و عملیاتی نمودن ابزار بهینه کاوی در سطوح مختلف سازمانی کارایی دارد. لازم به ذکر است که تنها افرادی که گواهینامه سطح ۳ را دارند می توانند در دوره سطح ۲ شرکت کنند.

هدف:
تربیت کارشناس بهینه کاوی(بنچ مارکینگ) سطح ۲ با قابلیت های زیر:

۱٫ استفاده از ظرفیت های عملیاتی بین المللی، منطقه ای و ملی در زمینه بهینه کاوی

۲٫ استفاده از مراجع و مآخذ مطالعاتی بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی

۳٫ ایجاد انگیزه در مدیران و کارشناسان به منظور بهره گیری از رویکرد بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) از طریق ترویج و تشریح بهینه کاوی

۴٫ مشارکت ارزش افزا در پروژه های بهینه کاوی

۵٫ ایجاد شبکه ای از متخصصین کشور به منظور اجرای فرآیندهای بهینه کاوی (بنچ مارکینگ) در صنایع مختلف

 

 

logo-samandehi