گالری تصاویر

 

کارگاه شماره 1
Informal Benchmarking
نتایج استفاده از بهینه کاوی
بررسی مفاهیم بهینه کاوی
بررسی مفاهیم بهینه کاوی
بررسی مفاهیم بهینه کاوی
کارگاه تحلیل فاصله
معرفی صفحه شبکه متخصصین
معرفی شبکه بهینه کاوی ایران
بررسی مفاهیم بهینه کاوی
کارگاه شماره 1
Informal Benchmarking

logo-samandehi