گالری تصاویر

 

دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی » گالری تصاویر » بیست و چهارم دی ماه، تبریز مجتمع رفاهی پتروشیمی
CSC_0055.JPG
CSC_0055.JPG
DSC_0010.JPG
DSC_0010.JPG
DSC_0013.JPG
DSC_0013.JPG
DSC_0014.JPG
DSC_0014.JPG
DSC_0018.JPG
DSC_0018.JPG
DSC_0019.JPG
DSC_0019.JPG
DSC_0020.JPG
DSC_0020.JPG
DSC_0021.JPG
DSC_0021.JPG
DSC_0039.JPG
DSC_0039.JPG
DSC_0037.JPG
DSC_0037.JPG
DSC_0038.JPG
DSC_0038.JPG

logo-samandehi