گالری تصاویر

 

SAM_2040.JPG

ششم اسفند ماه 1392

تصاویر دهمین دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح 3
IMG_66471.JPG

بیست و هفتم بهمن ماه 1392

تصاویر نهمین دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح 3
IMG_7605.JPG

بیست و یکم خرداد ماه 1392

تصاویر پنجمین دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح 3، تهران، موسسه آموزشی کارین
بحث در کارگاه شماره 1

بیست و هشتم آذر ماه 1391

تصاویر دومین دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی، تهران، هتل پارسیان اوین
معرفی صفحه شبکه متخصصین

بیست و سوم آبان ماه 1391

تصاویر نخستین دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی، تهران، هتل پارسیان اوین
DSC_0010.JPG

بیست و چهارم دی ماه، تبریز مجتمع رفاهی پتروشیمی

برای نخستین با ر در شهرستان ها شبکه بهینه کاوی ایران اقدام برگزاری دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی کرد. در این دوره 16 نفر شرکت کردند.
IMG_0378.JPG

نوزدهم دی ماه سال 1391

سومین دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی در هتل پارسیان اوین برگزار شد

logo-samandehi