خرید اینترنتی کتاب بهینه کاوی

شبکه بهینه کاوی ایران در راستای ترویج هرچه بیشتر فرهنگ بهینه کاوی، اقدام به فروش اینترنتی کتاب بهینه کاوی می کند. این کتاب که نوشته "تیم استیپن هرست است در سه جلد تالیف شده که می تواند راهنمایی جامع برای بهینه کاوی در سازمان ها و صنایع باشد.جلد اول این کتاب با شرح مفاهیم بهینه کاوی و انواع روشهای آن آغاز شده و سپس به جنبه مدیریتی آن (نحوه حمایت و مدیریت پروژه های بهینه کاوی ) می پردازد. جلد دوم و سوم به تفصیل به چگونگی اجرای موفقیت آمیز یک پروژه بهینه کاوی پرداخته شده است.

جلد قیمت – ریال
اول ۶۴۰۰۰
دوم ۹۶۰۰۰
سوم ۹۲۰۰۰

 

برای خرید هر جلد می توانید روی عکس آن کلیک کنید

 

جلد اول جلد دوم جلد سوم

           

logo-samandehi