جلسه مدیر عامل و قائم مقام شبکه بهینه کاوی ایران با رئیس مهندسی ساختار شرکت “ملی گاز ایران”

این جلسه در تاریخ ۹۶٫۹٫۲۶ در خصوص ارائه خدمات شبکه برگزار شد.

logo-samandehi