جلسه مدیرعامل شبکه بهینه کاوی ایران با شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس در زمینه میزبانی تور بهینه کاوی

جلسه در تاریخ ۹۶٫۹٫۲۷ با نماینده محترم آن سازمان در شبکه با حضور مدیر عامل و معاونت خدمات به اعضای شبکه بهینه کاوی برگزار شد. در این جلسه در مورد موضوع و نحوه برگزاری تور صحبت شده است.

logo-samandehi