تهیه گزارش بهینه کاوی خارجی از انجمن کیفیت و بهره وری آمریکا

از ســوی سازمان APQC _ American Productivity & Quality Center)) خدمـتی تحت عنوان OSBC

(Open Standard Benchmarking Collaborative) با هدف ایجاد امکان ارزیابی جامع فرآیندهای عملیاتی در کسب و کارهای مختلف در مقایسه با رقبا ارایه می شود. این خدمت با استفاده از پایگاه داده شاخص های فرآیندی در صنایع مختلف و مجموعه شاخص های طبقه بندی شده فرآیندهای مختلف (PCF) قابل ارایه می باشد. انجام ارزیابی های مذکور از طریق تعیین فاصله های عملکردی در فرآیند مورد بررسی سبب ایجاد درک مناسبی از وضعیت آن فرآیند خواهد شد. پس از اتمام هر ارزیابی، گزارش نهایی که حاوی اطلاعات مقایسه ای شاخص های مرتبط با موضوع گزارش است، قابل ارایه خواهد بود.

لازم به ذکر است در گزارشی که تهیه خواهد شد، امکان انتخاب مقایسه شرکت با گروه های مشابه بر مبنای صنعت، جغرافی و سایز سازمان وجود دارد. همچنین مدت زمان تهیه گزارش حدود یک ماه و هزینه استفاده از این خدمات ۶۰۰۰ دلار (۵۰۰۰ دلار هزینه استفاده از خدمات و ۱۰۰۰ دلار هزینه شرکت IPC) می باشد. به پیوست فهرست موضوع های بهینه کاوی(بنچ مارکینگ)، نمونه فایل اکسل مربوط به ورود داده ها، فایل نمونه گزارش نهایی قابل ارایه و همچنین فهرست شرکت هایی که اطلاعات آنها موجود می باشد ارسال می گردد.

فهرست شرکتهای عضو انجمن بهره وری و کیفیت آمریکا

جهت استفاده از اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

http://www.apqc.org/benchmarking-portal/osb

 

 

 

logo-samandehi