تهیه و ارسال گزارش مقایسه ای تک صفحه ای شرکت لیزینگ اقتصاد نوین

با توجه به عضویت شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در شبکه بهینه کاوی ایران، گزارش مقایسه ای این شرکت در سرفصل ساختار دارایی با سه شرکتOrix Leasing co (Oman, Saudi, Pakistan) در سال ۲۰۱۵ تهیه و برای نماینده این سازمان ارسال شد.

  • لازم به ذکر این که این گزارش برای اعضای شبکه به صورت رایگان ارسال می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید   88531491

logo-samandehi