گزارش های بهینه کاوی غیر مالی

شبکه بهینه کاوی ایران با توجه به عضویت در شبکه جهانی بهینه کاوی امکان تهیه گزارشهای بهینه کاوی  در شاخص های غیر مالی و تخصصی مربوط به هرصنعت در حوزه های مختلف سازمانی را فراهم آورده است. لذا به منظور ساماندهی به درخواست شرکت ها و سرعت بخشیدن به بررسی نیازهای آنها، شرکتها می توانند با پر کردن فرم زیر درخواست خود را جهت بررسی به شبکه بهینه کاوی ایران اعلام دارند.

دریافت فرم درخواست بهینه کاوی غیر مالی

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید    88531491

logo-samandehi