معرفی اهداف فراخوان بهینه کاوی

نتایج مورد انتظار از تعریف فراخوان

 • یکپارچه سازی شاخص­ها در حوزه ها و صنایع مختلف و ایجاد امکان مقایسه از طریق یکسان سازی تعاریف و روش محاسبه
 • تحلیل فاصله نتایج حاصل از مقایسه با سایر رقبا
 • تعیین جایگاه شرکت در صنعت از نظر شاخص­های مورد نظر

تذکر مهم: اطلاعات به صورت نسبی و بدون مقدار در گزارش­های مقایسه شاخص­ها درج خواهد شد.

لازم به ذکر است هزینه مشارکت در این فراخوان قیمت قطعی (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) می باشد که به این مبلغ ۹% مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می­ شود.

گام های برگزاری کمپین ها به شرح زیر است:

گام اول: انتخاب موضوع بهینه کاوی

مجری: دفتر شبکه بهینه کاوی ایران

 • پیشنهاد موضوع اولیه با توجه به مطالعات بازار از طرف شبکه
 • تعریف شناسنامه فراخوان
 • اطلاع رسانی به اعضای شبکه متخصصین بهینه کاوی ایران

گام دوم: تشکیل تیم بهینه کاوی

مجری: اعضای شبکه متخصصین بهینه کاوی ایران ،  مشاور: دفتر شبکه بهینه کاوی ایران

 • بررسی موضوع فراخوان بهینه ­کاوی
 • ثبت نام در فراخوان شبکه

گام سوم: تعیین معیار مقایسه

مجری: شبکه بهینه کاوی ایران، اعضای شبکه متخصصین بهینه کاوی ایران

 • پیشنهاد شاخص های اولیه از طرف دفتر شبکه بهینه کاوی ایران
 • پیشنهاد شاخص­ها از سمت اعضای شبکه متخصصین بهینه کاوی ایران
 • نهایی کردن شاخص­ ها توسط دفتر شبکه بهینه­ کاوی ایران

گام چهارم: انتخاب شرکای بهینه کاوی

مجری: شبکه بهینه کاوی ایران، اعضای شبکه متخصصین بهینه کاوی ایران

 • اطلاع رسانی گسترده به شرکت­های بازار هدف
 • بازاریابی و پیگیری ثبت نام شرکت
 • صدور پیش فاکتور برای شرکت­ها
 • ثبت نام قطعی شرکت­ها (واریز هزینه ثبت نام)

گام پنجم: جمع آوری داده ها

مجری: اعضای شبکه متخصصین بهینه­ کاوی ایران  ،  مشاور: دفتر شبکه بهینه­ کاوی ایران

 • ارایه دسترسی آنلاین برای ورود داده­ ها
 • ورود داده­ ها در سامانه
 • اندازه ­گیری شاخص­ها

گام ششم: انجام مقایسه و تهیه گزارش

مجری: اعضای شبکه متخصصین بهینه­ کاوی ایران  ،  ناظر: دفتر شبکه بهینه­ کاوی ایران

 • محاسبه شاخص­ها
 • تهیه گزارش ها
 • ارسال گزارش به شرکت های ثبت نامی
 • انجام نظرسنجی فراخوان به صورت آنلاین

گام هفتم: ارزیابی عملکرد

مجری: دفتر شبکه بهینه کاوی ایران

 • ارزیابی عملکرد فراخوان به لحاظ زمانی و محاسبه شاخص های عملکرد
 • دریافت فرم (نفرساعت) مشارکت اعضای شبکه متخصصین در پروژه
 • بررسی میزان نفرساعت اظهاری اعضای شبکه متخصصین بهینه کاوی
 • پرداخت دستمزد مشارکت در فراخوان
logo-samandehi