برگزاری دوره رسمی تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح ۳ برای مدیران گروه صنعتی بارز

دوره تربیت کارشناس بهینه کاوی سطح ۳ در محل مهمانسرای جهانگردی کرمان، ۳۰ ام مهر ماه برای مدیران گروه صنعتی بارز برگزار شد. در این دوره ۲۵ نفر از مدیران این شرکت حضور داشتند که وضعیت عملکرد گروه صنعتی بارز در مقایسه با تمای تایرسازان کشور مورد بررسی قرار گرفته و همچنین نقاط قوت و قابل بهبود آن مورد ارزیابی قرار گرفت. لازم به ذکر است که تدریس این دوره توسط آقایان مهندس احسان و امین جنتی فرد انجام گرفت.

 

 

 

 

logo-samandehi