برگزاری جلسه مشاوره شرکت سوت ماشین

جلسه مشاوره شرکت سوت ماشین برای ارائه پروژه در مسابقه بین المللی تجربه های موفق فردا، دهم شهریور ماه در دفتر تهران این شرکت برگزار خواهد شد

logo-samandehi