برگزاری اولین دوره جشنواره استانی بهره وری در “استان لرستان” با همکاری شبکه بهینه کاوی ایران

 .اولین دوره این جشنواره با حضور دوازده شرکت ازصنایع مختلف انجام شد. شبکه بهینه کاوی ایران برای اولین بار این مسابقه را در استان لرستان برگزار کرده و گزارشات مقایسه ای شاخص های مخلف این شرکت ها با میانگین هر صنعت را تهیه نمود

:لیست برندگان 

 

اسامی شرکت های برگزیده در استان لرستان
شاخص بیشترین رشد بیشترین مقدار
بهره وری نیروی کار داروسازی اکسیر
بهره وری سرمایه نساجی بروجرد
بهره وری کل عوامل داروسازی اکسیر
فروش سرانه قند لرستان داروسازی اکسیر
حاشیه سود خالص آهک هیدراته لرستان
logo-samandehi