بررسی عوامل حذف کسب و کارهای کوچک و متوسط

احسان جنتی فرد مدیر عامل شبکه بهینه کاوی ایران، طی پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر بقای بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت. 

راه‌اندازی و تکثرگرایی بیش از حد شرکت‌های کوچک و متوسط در صنایع مختلف به منظور اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. اما صورت مساله اصلی این است که تداوم حیات این بنگاه‌ها پس از تاسیس به چه پارامتر‌هایی نیاز دارد، چرا که درصورت تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط، بخش عمده‌ای از افراد به کار گرفته شده، دوباره به جمع بیکاران افزوده خواهند شد و این موضوع تبعات زیان‌بار بیشتری نسبت به بیکاری اولیه به بار خواهد آورد. ادامه …

logo-samandehi