فهرست اعضای دو ستاره

ردیف نام سازمان لوگوی سازمان نماینده سازمان عکس نماینده سمت تاریخ عضویت
۱ کویر تایر علی رزمجویی معاونت مالی ۹۵٫۰۳٫۲۴
۲ تجارت الکترونیک پارسیان  
معاونت برنامه ریزی و توسعه کسب و کار

 

۹۵٫۰۲٫۲۱
۳ گروه خودروسازی سایپا اصغر جبارزاده رییس اداره توسعه بهره وری ۹۵٫۰۳٫۲۳
۴ مخابرات استان اصفهان بهزاد کشانی   ۹۵٫۰۴٫۰۸
۵ پتروشیمی غدیر (سهامی خاص) دهدادیان     ۹۵٫۰۶٫۲۷

 

logo-samandehi