.شرکت های “صنایع شیمیایی چسب سینا” ، ” جنرال مکانیک” و “کارت اعتباری ایران کیش” در سال ۹۷ عضویت خود را در شبکه بهینه کاوی ایران آغاز کردند

.شرکت های "صنایع شیمیایی چسب سینا" ، " جنرال مکانیک" و "کارت اعتباری ایران کیش" در سال ۹۷ عضویت خود را در شبکه بهینه کاوی ایران آغاز کردند

logo-samandehi